Thursday, 28 April 2016

Koningsdag / King's Day

little girl with frog
King's Day has traditionally been a day for us to put on a silly costume and having fun with the people that would pass by our lounge-for-a-day. My friend V. always makes our costumes and C. and I deliver our input regarding styling, accessoires and the interior of our lounge.
orange merengues
Koningsdag is traditioneel een dag voor ons om ons in een grappig kostuumpje te hijsen en om lol te hebben met de mensen die langs onze lounge-voor-een-dag lopen. Mijn vriendin V. maakt altijd onze kostuums en C. en ik leveren input op het gebied van styling, accessoires en het interieur van onze lounge.
people looking out from the window
We are not very commercial (and that's an understatement), but we are always trying to figure out a great revenue model to compensate the cost of it all. This time V. made lots of pillboxes (little hats) people could buy for EUR 4. Needless to say that we made heaps of money.
crowds at the Haarlemmerdijk, Amsterdam
We zijn niet erg commercieel (en dat is een understatement), maar we verzinnen altijd wel een verdienmodel om de kosten van alles te compenseren. Deze keer maakte V. een boel pillboxes (kleine hoedjes) die mensen voor EUR 4 konden kopen. Onnodig om te vermelden dat we echt binnen liepen.
us in our costumes
us in our costumes
The weather forecast was really bad: lots of rain, overcast skies and low temperatures were predicted. And boy, yes it was cold, but when the sun came out we could take our off our fake furs so that wasn't too bad. And it hardly rained.
orange guirlandes
De weerberichten waren erg slecht: veel regen, bewolking en lage temperaturen. En ja, het was ook erg koud, maar als de zon doorkwam konden we onze nep bontjes uitdoen dus dat was niet slecht. En het heeft nauwelijks geregend.
a fake king
Anyways, we had lots of fun as you can see. I usually prefer being in one place and then have the crowds passing by. It is so much more relaxing than walking around all day which we have done in the past. 
(half) empty cans of beer
We hadden in ieder geval veel plezier zoals jullie kunnen zien. Ik geef er de voorkeur aan om de dag op dezelfde plek te zijn en dat de mensen aan je voorbij trekken. Dat is veel rustiger dan dat je zelf de hele dag door de stad sjouwt wat we in het verleden ook wel hebben gedaan.
blue urinal with beer can
 How was your King's Day?
relfection
Hoe was jouw Koningsdag?

Sunday, 24 April 2016

Is it really Spring?

pink blossoms
Oh yes, it's definitely Spring! Although it's way too cold for the time of year, nature can't control itself any longer. Trees are bursting, brushes are flourishing and flowers pop out of the ground left and right. Are you enjoying these riches, too?
young red leaves
Oh ja, het is echt lente! Ook al is het te koud voor de tijd van het jaar, de natuur kan zichzelf niet meer inhouden. Bomen lopen uit, struiken bloeien en bloemen schieten links en rechts uit de grond. Geniet jij ook zo van al deze rijkdommen?
pink blossoms against a blue sky
pink blossoms against a blue sky
pink blossoms against a white wall
pink blossoms against a white wall 
pink blossoms
pink blossoms
budding tree against a yellow chaffolding
budding tree against a yellow chaffolding

blue forget-me-nots in the grass
blue forget-me-nots in the grass
budding tree
budding tree

Saturday, 16 April 2016

Sunset over the IJ

sunset over EYE
'Waiting for a friend', could also have been the title of this post. A friend had asked me to meet her one of these evenings at EYE, she had plans for setting up a business and wanted to interview me on the subject. EYE is located at the IJ, a beautiful venue and I hadn't been over there so I decided to come a little earlier so I could have a look around with my camera.
tulips and sunset
'Op een vriendin wachten', had deze blogpost ook kunnen heten. Een vriendin had me gevraagd om samen af te spreken bij EYE op een van de avonden deze week; ze had plannen om een zaak op te zetten en wilde me daarover interviewen. EYE ligt op een mooie lokatie aan het IJ en ik was er zelf nog niet geweest, dus ik besloot om er wat eerder heen te gaan zodat ik er wat kon rondlopen met mijn camera.
sunset between building blocks
As it turned out we didn't meet that evening, but I enjoyed myself immensely looking at the view: the water, the people and the sun slowly setting.
EYE is located behind Amsterdam Central Station, easily accessible by ferry. EYE is a film museum, cinema an an excellent meeting spot.
reflection of the IJ
Uiteindelijk hebben we elkaar niet ontmoet die avond, maar ik heb mij zeer vermaakt met het geweldige uitzicht: het water, de mensen en de zon die langzaam onderging.
EYE ligt achter het Amsterdam Centraal Station en is makkelijk te bereiken met de pont. EYE is een filmmuseum, bioscoop en een geweldige ontmoetingsplaats.
two people enjoying the sunset

youngsters at the IJ
youngsters at the IJ
reflection of sunset at the industrial area, Amsterdam
reflection of sunset at the industrial area, Amsterdam
tulips and buoys at the IJ
tulips and buoys at the IJ
evening sky and building blocks
evening sky and building blocks
evening sky and building blocks
evening sky and building blocks

Wednesday, 13 April 2016

Shooting a promotion / fotoshoot van een promotie

candidate and his assistants
I was asked to shoot the promotion of a colleague's husband, Johannes Bijlsma. He is from another faculty (Law) so I was surrounded by strangers for the first time during a shoot. I notice that every time I do these shoots I become more comfortable in my trade and I put myself close to the stage if necessary. The photo above for example was taken in the so-called sweat-room: the preparation and changing room for the defendant and his assistants. That was the first time I ever set foot in that room. It must have been a be nerve-wrecking moment for the defendant, but he let me in and was even willing to pose.
entering of beadle and cortege
Ik was gevraagd om de promotie van de man van een collega van mij te fotograferen, Johannes Bijlsma. Hij is niet van mijn faculteit maar van Rechtsgeleerdheid, dus ik was voor het eerst tijdens een shoot omgeven door vreemden. Het valt me op dat ik comfortabeler word, elke keer als ik zo'n opdracht uitvoer en dat ik ook dicht naar het podium durf te komen als dat nodig is. De eerste foto hierboven bijvoorbeeld is genomen in het zweetkamertje, daar was ik nog nooit binnen geweest. Het is de kleed- en voorbereidingskamer voor de promovendus en zijn paranimfen. Dat moest echt een zenuwslopend moment zijn voor hem zijn geweest, maar hij liet me binnen en hij was zelfs bereid om te poseren.
candidate defending his thesis
Johannes Bijlsma defending his thesis called 'Disorder and waiving of punishment. Looking for a screening framework of insanity.' He promoted cum laude.
candidate defending his thesis
Johannes Bijlsma verdedigt zijn proefschrift genaamd 'Stoornis en strafuitsluiting. Op zoek naar een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid.' Hij promoveerde cum laude.
Dean and the promotors
The Dean of the faculty of Law is presiding the ceremony in lieu of the rector magnificus. The chain on his chest represents the rector.
De decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid zit de ceremonie voor in plaats van de rector magnificus. De keten op zijn borst geeft zijn status als afgevaardigde aan.

Thursday, 7 April 2016

Yoga and Art (Yoku): water

Voor het eerst sinds meer dan een jaar ben ik weer naar Yoku geweest en het was heel erg fijn. De dames hadden bedacht dat de lessen nu in een serie van vijf komen en in iedere les wordt met een element gewerkt, voor gisteravond was dat element 'water'. Water is verbonden met het tweede chakra en staat voor onze emoties die als een golf door ons lichaam kunnen gaan. Bijzondere bijkomstigheid: iedere les wordt op een andere lokatie gegeven en gisteravond bevonden we ons op een woonboot in de Amstel. De hele avond voelden we het water onder ons bewegen en de regen op het dak vallen, we waren aan alle kanten omgeven door water!
We begonnen eerst met een krachtige Kundalini sessie, gegeven door Vir Kaur.
kundalini yoga: tuning in
Kundalini yoga: tuning in with our inner selves
For the first time in over a year I went to Yoku again and it was great as usual. The workshops are now organized in series of five evenings and each workshop deals with one element. Last night we dove into the element of 'water'. Water is related to the second chakra en represents our emotions which can flow through our body. Every workshop will be hosted on a different location and last night we found ourselves on a living boot in the Amstel. The whole evening we felt the boat moving and the rain falling on the roof, we were surrounded by water! We started up with a powerful Kundalini session taught by Vir Kaur.
painting on living boat
painting on living boat
Na de yoga sessie was er een kleine theepauze, waarin de kamer van de woonboot werd 'omgebouwd' tot atelier. We kregen allemaal een houten plank, papier, verf, water, spons en een doekje. We maakten ons vel papier eerst helemaal nat aan een kant, vervolgens draaiden we het om en maakte de andere kant ook helemaal nat en streken gelijktijdig de luchtbellen weg. Met de penseel gedoopt in blauwe acquarelverf maakten we van links naar rechts eerst streken op het natte papier, met rustige hand van onder tot helemaal boven zodat het hele papier blauw was. Dan keken we wat langer naar het blauw en gingen de bewegingen accentueren die we erin zagen, bewegingen gerelateerd aan het thema water. Na een tijdje die bewegingen gevolgd te hebben, konden we een beetje met andere kleuren spelen. Ik maakte halve maan vormen met blauw, schilderde groene algen die vanuit de bodem omhoog kringelen en rode visjes zwemmen pijlsnel voorbij. Hieronder zie je het natte werk, het droge werk heb ik helaas nog niet thuis. Ik hoop dat zo snel mogelijk te kunnen (laten) zien, ben zelf heel nieuwsgierig.
Danielle's watercolor
Danielle's watercolor
After the yoga session we had a little tea break during which the room of the living boat was 'transformed' into an art studio. We all got our own board, paper, paint, water, sponge and cloth. We were instructed to wet our sheet completely with water on one side, then had to turn it over and made the downside wet also, ironing away the bubbles at the same time. With our brush dipped in blue watercolor and made long and steady horizontal strokes from the bottom up to the top until the whole sheet was blue. Then we were instructed to look longer at it and to accentuate the movements we perceived in it, movements related to the theme water. After following those movements for a while, we could play around with the other colours. I made half moon shapes in blue, added green algae coiling out of the bottom of the sea and added red fish that swam by rapidly. Pictured above is the wet piece, I don't have the dry sheet at home yet. I hope that I will be able to show that to you (and myself) soon, I am rather curious at it myself.

Alle foto's zijn gemaakt door Rosanna Sinoo. All pictures are taken by Rosanna Sinoo.

Monday, 4 April 2016

Expositie / exhibition Dutch Identity

Joost vd Broek: Roep van de dansbelletjes, 2011
Joost van den Broek: Roep van de dansbelletjes, 2011
Afgelopen weekend ging ik met mijn zus naar museum De Fundatie in Zwolle voor de expositie Dutch Identity over hedendaagse Nederlandse portretfotografie. Het was een zeer gevarieerde expositie. De vraag die volgens de folder centraal staat is "Wat maakt de Nederlandse portretfoto zo bijzonder?" Er hangt werk van 25 vooraanstaande fotografen van nu in het museum en er is inderdaad van alles te zien op dat gebied. Lang niet alles sprak me aan, wel de foto's die hier zijn afgebeeld. Wat me vooral opviel is dat bijna achter alle foto's een gedachte of een idee zit, gedachten die niet altijd over kwamen op mij.
Danielle Ark: Everything fell into the right hands, 2009-2011
Danielle van Ark: Everything fell into the right hands, 2009-2011
Last weekend I went with my sister to museum De Fundatie in Zwolle to visit the exhibition Dutch Identity on current Dutch portrait photography. The exhibition had a varied collection on display. "What makes the Dutch portrait so special?" was the central question according to the flyer. Photographs of 25 renowned photographers are shown in the museum and there is indeed a lot to see in that field. Not everything was appealing to me, but the photos shown here are. What stroke me particularly was that almost all photographs originated from a thought or an idea, thoughts that I could not pick up most of the time.
Koos Breukel: Koning Willem Alexander en koningin Maxima, 2013
Koos Breukel: Koning Willem Alexander en koningin Maxima, 2013
Vincent Mentzel: Hans Wiegel en Dries van Agt, 1973
Vincent Mentzel: Hans Wiegel en Dries van Agt, 1973
Martine Stig: Sisters, 2006
Martine Stig: Sisters, 2006
Een dubbelportret van twee zusters in burka, is dat wel een portret, was een vraag. Heel subtiel zijn in de zwarte kleding de verschillen tussen de twee te zien. De expositie is nog t/m 17-apr-2016 toegankelijk.
A double portrait of two sisters wearing a burka, is that even a portrait, was a question. You can see subtle differences between the two in the black robes. The exhibition is ending on 17 April 2016.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...