Monday, 4 April 2016

Expositie / exhibition Dutch Identity

Joost vd Broek: Roep van de dansbelletjes, 2011
Joost van den Broek: Roep van de dansbelletjes, 2011
Afgelopen weekend ging ik met mijn zus naar museum De Fundatie in Zwolle voor de expositie Dutch Identity over hedendaagse Nederlandse portretfotografie. Het was een zeer gevarieerde expositie. De vraag die volgens de folder centraal staat is "Wat maakt de Nederlandse portretfoto zo bijzonder?" Er hangt werk van 25 vooraanstaande fotografen van nu in het museum en er is inderdaad van alles te zien op dat gebied. Lang niet alles sprak me aan, wel de foto's die hier zijn afgebeeld. Wat me vooral opviel is dat bijna achter alle foto's een gedachte of een idee zit, gedachten die niet altijd over kwamen op mij.
Danielle Ark: Everything fell into the right hands, 2009-2011
Danielle van Ark: Everything fell into the right hands, 2009-2011
Last weekend I went with my sister to museum De Fundatie in Zwolle to visit the exhibition Dutch Identity on current Dutch portrait photography. The exhibition had a varied collection on display. "What makes the Dutch portrait so special?" was the central question according to the flyer. Photographs of 25 renowned photographers are shown in the museum and there is indeed a lot to see in that field. Not everything was appealing to me, but the photos shown here are. What stroke me particularly was that almost all photographs originated from a thought or an idea, thoughts that I could not pick up most of the time.
Koos Breukel: Koning Willem Alexander en koningin Maxima, 2013
Koos Breukel: Koning Willem Alexander en koningin Maxima, 2013
Vincent Mentzel: Hans Wiegel en Dries van Agt, 1973
Vincent Mentzel: Hans Wiegel en Dries van Agt, 1973
Martine Stig: Sisters, 2006
Martine Stig: Sisters, 2006
Een dubbelportret van twee zusters in burka, is dat wel een portret, was een vraag. Heel subtiel zijn in de zwarte kleding de verschillen tussen de twee te zien. De expositie is nog t/m 17-apr-2016 toegankelijk.
A double portrait of two sisters wearing a burka, is that even a portrait, was a question. You can see subtle differences between the two in the black robes. The exhibition is ending on 17 April 2016.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...