Monday, 28 March 2016

Expositie / exhibition on Lartigue


Vanmiddag ben ik naar de expositie over de franse fotograaf Jacques Henri Lartigue geweest. Gewoon in mijn eentje wandelde ik met mijn camera in de hand van mijn huis over de grachten naar het FOAM waar de tentoonstelling plaats vind. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van deze fotograaf gehoord en was hier niet alleen op afgegaan wegens de positieve feedback van twee van mijn Miksang-vriendinnen, maar ook vanwege de buitengewoon kleurrijke en prettige foto hierbeneden die op de website staat van FOAM.
Jacques Henri Lartigue: Florette, 1954
Jacques Henri Lartigue: Florette, 1954
De expositie laat zijn kleurenfoto's vanaf het begin van de 20e eeuw. Zijn foto's zijn fris, verrassend, eenvoudig, alledaags en maken blij. De meeste foto's lijken geposeerd, maar blijken momentopnames uit zijn dagelijks leven te zijn. Nog te zien t/m 3 april.
Jacques Henri Lartigue: Bibi, 1920
Jacques Henri Lartigue: Bibi, 1920
This afternoon I went to the exhibition of French photographer Jacques Henri Lartigue. Just on my own I leisurely walked with my camera in my hand from my house along side the canals to FOAM where the exhibition is hosted. To be honest I'd never heard of this photographer and I went to see it not only because of the positive feedback two of my Miksang friends gave me, but also because of the colourful and pleasant photograph above which is placed on the website of FOAM.

Jacques Henri Lartugue: the hands of Florette
Jacques Henri Lartugue: the hands of Florette
The exhibition shows his colour shots from the beginning of the 20th century. His photographs are fresh, surprising, simple, everyday and enjoyable. Most of his photos look like they are posed, but prove to be captures from his everyday life. The exhibition ends on 3 April.

Laatste workshop Contemplatieve Fotografie, dag 1

Afgelopen weekend ben ik naar het laatste onderdeel geweest van het Miksang Contemplatieve fotografie curriculum: Miksang 5 Oneindig Ontvouwen. het hele weekend stond in het thema van gelaagdheden en complexiteit; over geen verwachtingen hebben, maar wel het vertrouwen dat het zich ontvouwt, wat het dan ook maar is. We hebben ons verdiept in de complexiteit van de wereld, die gelaagd, rijk en gevarieerd is.
gelaagdheid in duin, layers in dune
Last weekend I went to the last part in the Miksang contemplative photography curriculum: Miksang 5 Infinite Unfolding. The theme for the whole weekend was stratification and complexity; about not having expectations, but having the confidence that it will unfold itself, whatever it is. We deepened our skill of seeing the complexity of the world which is layered, rich and varied.
selfie reflection in window
Gelaagdheden en complexiteit zijn te vinden in reflecties, gelaagheden van bijvoorbeeld gebouwen, momenten met mensen, ruimtelijkheid met mensen of momenten en het ruimte aspect met gelaagdheid.
reflected flags
Stratification and complexity can be found in reflections, stratification of i.e. buildings, moments with people, space awareness with people or moments and the aspect of space with stratification.
layers on sidewalk with a puddle
We hebben aspecten onderzocht die we nog niet eerder hebben onderzocht en dat konden we alleen doen door geen verwachtingen te hebben. Daar is vertrouwen voor nodig en stabiliteit. Je vertrouwt zonder verwachtingen, dat het zich ontvouwt, er zijn immers oneindige waarnemingen. Als je innerlijke ruimte hebt, kun je alles zien. Als je van binnen stabiel bent, blijf je rustig in een drukke omgeving en ga je niet mee in de verhalen om je heen. Sinds het een rustige en grijze dag was, was dit redelijk makkelijk te doen.
layers on a beach terrace
We studied aspects which we have not studied before and we can only do that by not having expectations. We need trust and stability for that. Without expectations we have confidence that it will unfold itself, because there are endless perceptions. If you have inner space, you can see everything. Of you are stable inside, you can remain calm in a busy environment and you don't get involved in the stories around you. Since it was a calm and overcast day, this was relatively easy to do.
layers through a rainy window
In deze blogpost laat ik enkele voorbeelden zien van de eerste dag.
This blogpost shows some examples of the first day.

Sunday, 27 March 2016

Ambassadeurschap / ambassador of Contemplative photografie

Hier zijn we, de eerste Nederlandse Miksang afgestudeerden! Ambassadeurs van Helder Zien & Vreugdevolle Fotografische Expressie. Ik voel me blij en trots 'afgestudeerd' te zijn op dit pad van frisse waarnemingen zonder verwachtingen, zonder oordelen, alleen maar mezelf creatief uitdrukken met mijn camera. Afgestudeerd zijn kan natuurlijk helemaal niet, maar het is wel het einde van het curriculum van deze dharma kunst waarvan ik het pad bijna vijf jaar geleden ben begonnen. Ik kan het niet meer uit mijn leven weg denken, het geeft me zoveel vreugde dat ik dat ook niet zou willen.
photo by Hèlen A. Vink
Meet us, the first Dutch Miksang graduates! Ambassadors of Clear Seeing & Joyful Photographic Expression. I felt so proud and happy to be 'graduating' on this path of fresh perceptions without expectations nor judgements, simply expressing myself with my camera. Graduating is of course impossible, but it is the end of the curriculum of this dharma art which path I started to walk about five years ago. I can't image my life without and it gives me so much happiness that I wouldn't be without it.

Friday, 18 March 2016

Expositie / exhibition: Double Dutch

twin 1
In de expositieruimte van de Vrije Universiteit is een selectie te zien uit de serie 'Double Dutch' van fotografen Monique Eller en Bodine Koopmans. Deze expositieruimte is vlakbij de grote zalen van de VU, de aula en het auditorium alwaar allerlei symposia en academische zittingen worden gehouden, dus mijn blik was hier al eerder op gevallen.
twin 2
The exhibition area of Vrije Universiteit shows a selection from the series 'Double Dutch' by photographers Monique Eller and Bodine Koopmans. This area is close to the large event halls where symposia and academic procedures take place, so the exhibition had already taken my attention.
twin 3
De fotografen hebben Nederlandse tweelingen (één en twee-eiig) in de leeftijd van 3 tot 93 jaar geportretteerd. Double Dutch is in samenwerking met het Nederlands Tweelingen Register (NTR) tot stand gekomen. 
twin 4
The photographers have taken pictures of Dutch twins aged 3 to 93 in close cooperation with the NTR, the Dutch Twin Register of Vrije Universiteit.
twin 5
De beelden laten duidelijk de gelijkenis en verschillen bij tweelingen zien, maar ook hun onderlinge verbondenheid.
twin 6
The photographs clearly show the resemblance and differences between the twins, but also their mutual attachment. 
twin 7
Mijn zus heeft een twee-eiige tweeling en die hebben me vanaf baby af aan gefascineerd. Nu zijn ze pubers en zijn hun eigen karakters steeds duidelijker te zien.
My sister has dizygotic twins en they have fascinated ever since they were babies. Now they are in their teens and their individual characters are more evident.

Friday, 11 March 2016

The Green Diet

green smoothie
Vorige week heb ik een hele week 'groen' gegeten om te ontgiften. Een huisgenote van mij ging het doen en ik had even op internet naar inspiratie gekeken en mijn lichaam reageerde met JA! Het groen spetterde van de pagina af, blijkbaar was nu het juiste moment om daar aan te beginnen. Ik wil al jaren minder brood met kaas gaan eten, omdat ik voel dat het niet echt goed voor me is, maar ik zag altijd op tegen het gedoe. Ik was bang om dan alleen maar met eten bezig te zijn, maar het is me heel erg meegevallen. Ik vond hier een lijst met groene groente en fruit die ik kon eten, ik heb in een keer veel boodschappen gedaan en ben gewoon begonnen.
's Morgen maakte ik een smoothie van een Granny Smith, avocado, groene peer en een boel groenten. Voor tussen-de-middag maakte ik de avond ervoor een salade op basis van groene linzen of mungbonen en 's avonds kookte ik iets eenvoudigs met groene groente. Ik heb er niet veel foto's van, want s' morgens had ik er geen tijd voor en 's avonds werd het al gauw te donker zoals je aan de foto hieronder kunt zien.
Het voelt goed om gedaan te hebben, de eerste dag had ik wat hoofdpijn van het ontgiften en was ik erg snel geïrriteerd (wat je allemaal niet wegstopt als je eet), na een week voel ik me lichter (minder compact) en schoner. Voorlopig hou ik de salades voor de lunch er nog even in!


Last week I ate greens all week to detox my body. A housemate of mine was going to do it and I looked on the internet for inspiration and my body just said YES! The colour green just splashed off the page, apparently it was the right time for me to start. I've wanted to eat less sandwiches with cheese for years, but I always dreaded the fuss. I was afraid to spend a lot of time with food, but in the end that turned out better than I expected. Over here I found a list of what to eat, I did the groceries and just started.
In the morning I prepared a green smoothie with a Granny Smith, avocado, green pear and lots of veggies. For lunch I prepared the evening before a salade based on green lentls or mung beans and for dinner I prepared something simple with greens. I don't have a lot of pictures to show because in the morning I didn't have any time and in the evening the light was fading too soon as you can see in the picture right above.
It feels really good that I have done this, on the first day I had a bit of a headache because of the toxins and I was irritated within seconds (goes to show how much you put away with eating). After a week I felt lighter (in mass) and cleaner. For the mean time I'll stick with packed lunches!

Saturday, 5 March 2016

Motiv: tree and sky

motiv: tree and sky
Now that the days are lengthening again and it is still light when I get home from work, it makes it worth my while to pick up a motiv again. I've done this in the past, but winters are rather a dark period in Holland to do this regurlarly. Nowadays, I take a shot or two before I leave for work and after I come home. Sometimes the colours of the sunrise or sundown are pretty amazing.
motiv: tree and sky
I've taken these photos from an tilting window which I have to hold up with one hand, in the other hand is my DSLR which makes it a bit difficult to get the cut-out identical in all the pictures. Anyways, looking at these photos I'm sure you get the point of it: the world around us is never the same and if you take time to really notice it a world of abundance is unfolding.
motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

motiv: tree and sky

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...