Wednesday, 17 February 2016

Imam meeting

Vanmiddag vond op de VU een Expertisemeeting plaats met islamitische geestelijke leiders in samenwerking met Contactorgaan Moslims en Overheid (CM) en de Vrije Universiteit om te praten over mogelijkheden voor een imamopleiding op hoger onderwijsniveau. Er was geen pers aanwezig en vanwege de gevoeligheid mochten er ook geen foto's worden gemaakt. Ik was wel gevraagd om een groepsfoto te maken met minister Bussemaker, decaan van de faculteit der Godgeleerdheid en de bijna 60 aanwezige imams. In ongeveer 5 minuten moest ik een enorme groep mensen in een zaal met slechte verlichting fotograferen. Ik heb 3x drie foto's gemaakt van de hele groep en mijn collega van Externe Communicatie heeft twee foto's naadloos aan elkaar gelast en krikte de foto op qua belichting. Twee dagen later belde de redactie van het Nederlands Dagblad of ze de foto mochten plaatsen. Ook is de foto geplaatst op het persoonlijke blog van de minister. Ik ben trots!
Lees hier meer over de bijeenkomst.
groepsfoto imams

Monday, 15 February 2016

De Kontaktkompanie: Onze eerste cursus Yoga en Fotografie

raindrops on red leaves
Je denkt misschien "Yoga en fotografie, wat een rare combinatie."  En die combinatie ligt ook niet zo voor de hand. Ik zal het uitleggen, het gaat er niet om om in rare yogaposes foto's te maken. Waar het wel over gaat: eerst stil worden van binnen door eenvoudige yoga & meditatie en van daaruit je waarneming open zetten. Het betekent ook beschikbaar zijn in het moment, te fotograferen wat je werkelijk ziet en waar je hart mee resoneert, zoveel mogelijk zonder tussenkomst van gedachten en concepten. Pure waarneming vastgelegd in een foto.
reflection of light through a glass of tea

You might think: "Yoga and Photography, what an odd combination." That combination is indeed not so logical, but I'll try to explain. It is not about taking taking photos whilst in funny yoga postures. It is about becoming silent inside after easy-to-do yoga & mediation and opening your awareness from that silence. It also involves to be present in the moment and capturing what you really see and what resonates within your heart, without interference of your thoughts or concepts as much as possible. Pure perception captured in a photograph.
branch in water
De Kontaktkompanie biedt een cursus aan van vier vrijdagavonden op 1, 8, 15 en 22 april van 17.30-20.00 uur in Amsterdam. Prijs: hele cursus EUR 175,=, losse les EUR 45,=. Hou onze FB-pagina in de gaten voor meer informatie.
six leaves on the sidewalk
The Kontaktkompanie offers a course of four Friday nights on 1, 8, 15 and 22 April from 17.30-20.00 hrs in Amsterdam. Price: whole course for EUR 175, single class EUR 45. Check our FB-page for more information.

Friday, 12 February 2016

Academic farewell lecture

loco mair pinning Royal Award on Professor H. Reinders
Yesterday I had the privilege to photograph the festivities around the farewell lecture of Hans Reinders, Professor Ethics at our Faculty of Theology. His family had organized a lot of festive activities during the whole day and on top of that the loco mair handed him a royal award for all his work.
Professor Hans Reinders with his Royal Award
Gisteren had ik de eer om het afscheid rondom professor Hans Reinders te mogen fotograferen, professor Ethiek aan onze faculteit der Godgeleerdheid (Vrije Universiteit). Zijn familie had een aantal feestelijke activiteiten georganiseerd gedurende de hele dag en als klap op de vuurpijl ontving hij uit handen van de locoburgemeester een Koninklijke Onderscheiding. Zie hier voor het artikel.

Wednesday, 10 February 2016

From the archives: Beautiful Istanbul

Arabic
I was going through my hard drives last night because a colleague asked me yesterday if I had any photographs of muslims or the islam for a leaflet they need to make this week. Ehm well, most muslims don't like their picture taken but a couple of years ago I went to Istanbul on a citytrip with some friends and we visited a few mosques and of course the Topkapi palace. Maybe there were some suitable images in between all the holiday shots.
Haya Sofia
So last night I spent at the computer going through my archives looking for images of Istanbul. I found them in the directory of 2009! Isn't time flying?
Blue mosque, Istanbul
The advantage of this was that I was enjoying and appreciating the beauty of this city again. And although I don't recall exactly where all of these images were taken, I do remember the relaxing atmosphere of the city and the friendliness of the people. Most people we met even spoke a few words of Dutch.
 Please enjoy the images.
entrance to the Harem, Istanbul
entrance to the Harem, Istanbul
path of pebbles
path of pebbles
mosque, Istanbul
mosque
a class of children
a class of children 
beautiful dome
beautiful dome
pretty pattern
pretty pattern
inside of Topkapi palace, Istanbul
inside the Topkapi palace 
islamic mosaic
islamic mosaic 
man washing hands
man washing hands
woman sitting in square of mosque, Istanbul
woman sitting in square of mosque, Istanbul
Turkish tea
Turkish tea 
lights at the market
lights at the market
washing basin
washing basin
reflection of colored lights
reflection of colored lights
on the boat to the other side
on the boat to the other side, East Istanbul
East Istanbul
East Istanbul

Thursday, 4 February 2016

Landing page

landing page www.danielleroeleveld.nl
Oh yeah, my Landing Page is online as of today! My friend Karin, who also designed my logo, designed this page. The Landing Page doesn't do anything, you can't click on any links, but it gives the vital information on how to get in touch with me and I get time to work on my proper website at the back office. So be patient, in a while my new website will be online. I am so excited.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...