Monday, 15 February 2016

De Kontaktkompanie: Onze eerste cursus Yoga en Fotografie

raindrops on red leaves
Je denkt misschien "Yoga en fotografie, wat een rare combinatie."  En die combinatie ligt ook niet zo voor de hand. Ik zal het uitleggen, het gaat er niet om om in rare yogaposes foto's te maken. Waar het wel over gaat: eerst stil worden van binnen door eenvoudige yoga & meditatie en van daaruit je waarneming open zetten. Het betekent ook beschikbaar zijn in het moment, te fotograferen wat je werkelijk ziet en waar je hart mee resoneert, zoveel mogelijk zonder tussenkomst van gedachten en concepten. Pure waarneming vastgelegd in een foto.
reflection of light through a glass of tea

You might think: "Yoga and Photography, what an odd combination." That combination is indeed not so logical, but I'll try to explain. It is not about taking taking photos whilst in funny yoga postures. It is about becoming silent inside after easy-to-do yoga & mediation and opening your awareness from that silence. It also involves to be present in the moment and capturing what you really see and what resonates within your heart, without interference of your thoughts or concepts as much as possible. Pure perception captured in a photograph.
branch in water
De Kontaktkompanie biedt een cursus aan van vier vrijdagavonden op 1, 8, 15 en 22 april van 17.30-20.00 uur in Amsterdam. Prijs: hele cursus EUR 175,=, losse les EUR 45,=. Hou onze FB-pagina in de gaten voor meer informatie.
six leaves on the sidewalk
The Kontaktkompanie offers a course of four Friday nights on 1, 8, 15 and 22 April from 17.30-20.00 hrs in Amsterdam. Price: whole course for EUR 175, single class EUR 45. Check our FB-page for more information.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...