Wednesday, 17 February 2016

Imam meeting

Vanmiddag vond op de VU een Expertisemeeting plaats met islamitische geestelijke leiders in samenwerking met Contactorgaan Moslims en Overheid (CM) en de Vrije Universiteit om te praten over mogelijkheden voor een imamopleiding op hoger onderwijsniveau. Er was geen pers aanwezig en vanwege de gevoeligheid mochten er ook geen foto's worden gemaakt. Ik was wel gevraagd om een groepsfoto te maken met minister Bussemaker, decaan van de faculteit der Godgeleerdheid en de bijna 60 aanwezige imams. In ongeveer 5 minuten moest ik een enorme groep mensen in een zaal met slechte verlichting fotograferen. Ik heb 3x drie foto's gemaakt van de hele groep en mijn collega van Externe Communicatie heeft twee foto's naadloos aan elkaar gelast en krikte de foto op qua belichting. Twee dagen later belde de redactie van het Nederlands Dagblad of ze de foto mochten plaatsen. Ook is de foto geplaatst op het persoonlijke blog van de minister. Ik ben trots!
Lees hier meer over de bijeenkomst.
groepsfoto imams

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...