Sunday, 27 March 2016

Ambassadeurschap / ambassador of Contemplative photografie

Hier zijn we, de eerste Nederlandse Miksang afgestudeerden! Ambassadeurs van Helder Zien & Vreugdevolle Fotografische Expressie. Ik voel me blij en trots 'afgestudeerd' te zijn op dit pad van frisse waarnemingen zonder verwachtingen, zonder oordelen, alleen maar mezelf creatief uitdrukken met mijn camera. Afgestudeerd zijn kan natuurlijk helemaal niet, maar het is wel het einde van het curriculum van deze dharma kunst waarvan ik het pad bijna vijf jaar geleden ben begonnen. Ik kan het niet meer uit mijn leven weg denken, het geeft me zoveel vreugde dat ik dat ook niet zou willen.
photo by Hèlen A. Vink
Meet us, the first Dutch Miksang graduates! Ambassadors of Clear Seeing & Joyful Photographic Expression. I felt so proud and happy to be 'graduating' on this path of fresh perceptions without expectations nor judgements, simply expressing myself with my camera. Graduating is of course impossible, but it is the end of the curriculum of this dharma art which path I started to walk about five years ago. I can't image my life without and it gives me so much happiness that I wouldn't be without it.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...